Certificering

NVOS goedgekeurde leesten

Al onze semi-orthopedische leesten zijn positief getoetst en goedgekeurd door de NVOS. Onze leesten zijn gebaseerd op het meetprotocol van de NVOS.

NVOS meetprotocol

MDR certificering

Met ingang van 15 april 2021 zijn alle OSB/SOS schoenen van Van Drunen Schoenfabriek (Durea/GIJS) voorzien van een MDR conformiteitsverklaring. Van Drunen schoenfabriek is als fabrikant geregistreerd bij EUDAMED (Europese Databank). Wanneer je onze schoenen (met MDR certificering) gebruikt in combinatie met een MDR gecertificeerd voetbed is het eindproduct (MDR schoen + MDR voetbed) ook MDR gecertificeerd.

The Green Branch

We zijn ons bij Van Drunen Schoenfabriek bewust van de impact van onze bedrijfsvoering op het klimaat en voelen ons verantwoordelijk om ons in te zetten voor de samenleving en het milieu. Dat betekent dat wij ons iedere dag actief inzetten om van onze wereldwijde productie de CO2-voetafdruk te compenseren.

Van Drunen schoenfabriek is in 2021 de samenwerking aangegaan met The Green Branch om een positieve bijdrage te leveren aan het herstel van ecosystemen en klimaatverandering. Dit doen we door middel van het planten van bomen in het amazonegebied in Brazilië. Hierdoor ontstaat in het zuiden van Brazilië het Van Drunen Schoenfabriek bos van 2 miljoen m2 (ruim 150.000 bomen). Door deze compensatie slaan we niet alleen CO2 op uit de atmosfeer maar maken we ook direct impact op de biodiversiteit, het landschapsherstel en de lokale community.

Zo draagt Van Drunen schoenfabriek actief bij aan een duurzame toekomst.